توضیحات رنگ پرایمر ریبال:

رنگ پرایمر ریبال با فرمولی جدید و پوشش و کیفیت بالا همراه با نشان استاندارد تجربه ای جدید را در رنگ آمیزی برای شما رقم خواهد زد.

روش استفاده ی پرایمین فینو ماستیک ریبال:

پس از انجام زیر سازی سطح مورد نظر ضد رنگ پرایمر را با مقداری آب رقیق کنید و سپس با ابزار مورد نظر رنگ آمیزی کنید. این محصول به عنوان زیر سازی برای سطوح سیمانی مورد استفاده قرار میگیرد. قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن سطح مورد نظر مطلع شوید.