توضیحات پرایمین فینو ماستیک ریبال:

رنگ نمای اکرلیک ریبال محصولی ویژه با فرمولی جدید و پوشش و کیفیت بالا وبا خاصتیت آب گریز و گرد گریز همراه با نشان استاندارد تجربه ای جدید را در رنگ آمیزی برای شما رقم خواهد زد.

روش استفاده ی رنگ نمای اکرلیک ریبال:

پس از انجام زیر سازی سطح مورد نظر رنگ نمای اکرلیک را با مقداری آب رقیق کنید و سپس با ابزار مورد نظر رنگ آمیزی کنید. قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن سطح مورد نظر مطلع شوید.