توضیحات رنگ نمای اکرلیک ریبال:

رنگ نمای اکرلیک ریبال شیمی با فرمولی جدید و پوشش و کیفیت بالا همراه با نشان استاندارد تجربه ای جدید را در رنگ آمیزی برای شما رقم خواهد زد.

روش استفاده ی رنگ نمای اکرلیک ریبال شیمی:

پس از انجام زیر سازی سطح مورد نظر رنگ نمای اکرلیک ریبال را با مقداری آب رقیق کنید و سپس با ابزار مورد نظر رنگ آمیزی کنید. قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن سطح مورد نظر مطلع شوید.