توضیحات رنگ روغنی نیمه براق ریبال:

رنگ روغنی مات ریبال شیمی با فرمولی جدید و پوشش و کیفیت بالا همراه با نشان استاندارد تجربه ای جدید را در رنگ آمیزی برای شما رقم خواهد زد.

روش استفاده ی رنگ روغنی نیمه براق ریبال شیمی:

پس از انجام زیر سازی سطح مورد نظر رنگ روغنی ریبال را با مقداری تینر روغنی رقیق کنید و سپس با ابزار مورد نظر رنگ آمیزی کنید.این محصول به عنوان رنگ اماده و بدون نیاز به اضافه کردن رنگ دیگری مورد استفاده قرار میگیرد. قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن سطح مورد مطلع شوید.