توضیحات رنگ روغنی آستری ریبال:

رنگ روغنی آستری ریبال شیمی با فرمولی جدید و پوشش و کیفیت بالا همراه با نشان استاندارد تجربه ای جدید را در رنگ آمیزی برای شما رقم خواهد زد.

روش استفاده ی رنگ روغنی آستری ریبال شیمی:

پس از انجام زیر سازی سطح مورد نظر رنگ روغنی ریبال را با مقداری تینر روغنی رقیق کنید و سپس با ابزار مورد نظر رنگ آمیزی کنید. این رنگ به عنوان آستر در زیر رنگ اصلی به کار میرود و باعث افزایش پوشش میشود . قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن سطح مورد مطلع شوید.