توضیحات رنگ اکرلیک نیمه براق ریبال:

رنگ اکرلیک نیمه براق ریبال شیمی با فرمولی جدید و پوشش و کیفیت بالا همراه با نشان استاندارد تجربه ای جدید را در رنگ آمیزی برای شما رقم خواهد زد.

روش استفاده ی رنگ اکرلیک نیمه براق ریبال شیمی:

پس از انجام زیر سازی سطح مورد نظر رنگ اکرلیک ریبال را با مقداری آب رقیق کنید و سپس با ابزار مورد نظر رنگ آمیزی کنید. قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن سطح مورد نظر مطلع شوید.